Blog archive 2007/08

Effective Thumbnails (PHP utility)

Aug|13 2007

Utilitka pro automatické generování náhledů pomocí PHP4+.

English version.

Tato utilitka pomůže zejména tomu, kdo na stránkách zobrazuje obrázky i v jiné než originální velikosti. Vytvářet pro každý obrázek ručně náhled je příliš pracné a zobrazovat je zmenšené v plném rozlišení je bezohledné zejména pro ty s pomalejším připojením.

Jak to funguje?

Místo adresy obrázku (např. images/test.gif) se do HTML tagu (nebo jinam) zadá thumb.php?src=images/test.gif&w=100&h=50&ne=1 Skript z obrázku a jeho rozměrů vygeneruje náhled (šířka 100px, výška 50px), který uloží do speciální složky s náhledy (defaultně .thumbs/). Tento náhled potom prohlížeči odešle jako obyčejný obrázek.

Při dalším zavolání skriptu se stejnými parametry (stejný obrázek a stejné rozměry) skript znovu náhled nevytváří, ale odešle mu náhled, který je již vytvořený. Tím se ušetří nemálo času a prostředků serveru.

Požadavky:

  • PHP 4
  • Možnost zapisovat a vytvářet adresáře v adresáři, kde se nachází obrázek.

Poznámky:

  • Specifikováním parametru ne=1 zabráníte skriptu, aby zvěšoval obrázky v případě, že velikost náhledu je větší než originální obrázek.
  • Skript zachovává poměr stran původního obrázku.

Stáhnout zde.

Utility for automatic generation of thumbnails using PHP4+.

Česká verze.

This utility helps you, if you display images in the unoriginal size in your website.

How does it work?

Instead of the image address (for example images/test.gif) you write thumb.php?src=images/test.gif&w=100&h=50&ne=1 in the HTML tag (or somewhere else). Script generates a thumbnail from the original image and dimensions specified (width 100px, height 50px) and stored in the special directory (default .thumbs/). Then this thumbnail is send to browser as an ordinary image.

If the script is called in the next time with the same parameters (the same image with the same dimensions), the thumbnail is not generated again, but the thumbnail already generated is send to browser. That saves much server time.

Requierement:

  • PHP 4
  • Script is allowed to write to the image's directory.

Comments:

  • If the parametr ne=1 is specified, script will not enlarge the image, if dimensions of the thumbnail are larger than original image.
  • Script keeps the aspect ratio of the original image.

Download here.

Tags: Internet | PHP | Programování | Počítače